Kurdish

English

Arabic

Deutsch

GÜN APOCU RUHLA ÖNDERLİĞE SAHİPLENME GÜNÜDÜR

 

WEB LİNKS


KONGRA-GEL

TECAK

PKK


SÜLEYMANİYE’NİN ALTIN KIZI FEDAİ EYLEM ARDINDAN ŞAHADETE ULAŞTI…

3 Şubat 2006

3 ŞUBAT 2006 TARİHLİ HPG BİM AÇILAMASIDIR:
Basına ve Kamuoyuna,

SÜLEYMANİYE’NİN ALTIN KIZI FEDAİ EYLEM ARDINDAN ŞAHADETE ULAŞTI…
HPG Yönetiminde yer alan Viyan Soran (LEYLA WELİ) Arkadaş’ımız Réber APO üzerinde geliştirilen imha konseptinine karşı 1 Şubat 2006 tarihinde Haftanin alanında bir fedai eylem gerçekleştirerek şahadete ulaşmıştır.
Özgürlük Güneşimiz Reber APO’ya yönelik lanetli uluslar arası komplonun başlatıldığı şubat ayının başında Viya Karox arkadaşımızın gerçekleştirdiği eylem tüm HPG yapı ve yönetimini düşünsel ve ruhsal olarak derinden sarsmıştır.
Viyan arkadaşımız ardında Reber APO’ya, Kürdistan Halkına ve yoldaşlarına bir mektup bırakarak 1 Şubat akşamı kendisini yakmış ve Réber APO’suz yaşamın asla kabul edilemeyeceğini haykıran, ‘ateşten çember şehitlerinin’ son büyük halkası olmuştur.
Viyan Arkadaşın attığı sloganları fark eden arkadaşlarımız müdahale etmeye çalışmış ancak çabaları sonuç vermemiştir. Çünkü Viyan arkadaşımız kendisini ateşe vermeden önce benzini içine çekmiş ve eyleminin durdurulması için geriye hiçbir seçenek bırakmamıştır.
Teslimiyet ve ihanete karşı uçurumlardan özgürlüğe uçan Beritanlar’ın Réber APO’ya dayatılan komlolara karşı kendisini düşmanın beyninde patlatan Zilanlar’ın, Semalar’ın ardından, Viyan yoldaşımız Önderliksiz yaşama asla geçit vermeyeceğimizin yeni haykırışı ve yakıcı gerçeği olmuştur.
Dersimden Viyan yoldaşın vatanı Soran’a, Amanostan Doğu Kürdistan’a bütün gerilla Sahaları iki gündür tüm gerilla yoldaşları, Viyan yoldaşın eylemine anlam vermek için yoğunlaşmakta ve buz kesen bir sessizlikte ateşten muhasebe yapmaktadır.

VİYAN KAROX ARKADAŞ’IN MÜCADELE YAŞAMI….
Viyan Karox ( LEYLA WELİ)Arkadaş’ımız 1981 yılında Güney Kürdistan’ın Süleymaniye şehrinde dünyaya gelmiş, 1997 yılında Özgürlük hareketimize katılıncaya kadar burada kalmıştır. Okuduğu liseyi terk edip özgürlük dağlarına ilk adımı attığında henüz 16 yaşındadır.
Fakat üstün kavrama gücü ve yurtsever bir aileden gelmesinin etkisi ile çok kısa bir süre içinde özgürlük hareketimizde değişik yönetim kademelerinde görev almıştır.
Hemen hemen tüm mücadele yaşamında zorlu alanlarda, tasfiyecilikle Réber APO’suz çözümlerin dayatıldığı zeminlerde kalsa da inanç ve kararlığından bir şey yitirmemiş ve her PKK militanın gıpta ettiği bir yoldaş haline gelmiştir. Çünkü örgütsel yaşamının bütün dönem ve çalışma zeminlerinde Réber APO ile kendisi arasında kopmaz bir bağ kurmuş ve tüm yoldaşları ve yurtsever halkımız için ayakta kalmanın, güçlü durabilmenin yegane yolunu göstermiştir.
Stratejik değişim ve yeni örgütsel modelimiz ardından Güney Kürdistan’a gitmiş PÇDK çalışmalarında Koordinasyon görevini başarıyla yürütmüştür.
Güney Kürdistan çalışmasında bulunduğu esnada Güney Kürdistan’da kadın özgürleşmesinin mücadelesini yürüten TJAK hareketinin de koordinasyonunda görev almıştır.
Viyan Karox Yoldaşımız 1. Kongra-Gel Kongresinde Kongra- Gel Genel Yürütmek konseyi görevine seçilerek bu sahadaki çalışmalarına devam etmiştir.
Güney Kürdistan’da içten ve dıştan uluslar arası komplocu güçler tarafından dayatılan, tüm tasfiyeci ve dağıtıcı yaklaşımlara rağmen başarılı bir pratiğin sahibi olarak yeniden dağ sahasındaki çalışmalara dönmüştür.
Viyan Yoldaş, kadın hareketimizde her zaman rol ve misyon sahibi bir militan olarak duruş sergilemiş ve PJAK Koordinasyonunda aktif bir şekilde görev almıştır. Bu görevi yürüttüğü sıra Réber APO’nun özgürlük çizgisinin teminatı olarak Yeniden PKK kuruluşunu gündeme koyması ardında PKK Yeniden İnşa Komitesi’nde çalışmalara katılmış ve Yeni PKK’nin 1. Kongresine kadar bu çalışmada yerini almıştır.
Stratejik değişim ve Réber APO’nun demokratik çözüm yaklaşımına karşı Türk Devleti’nin cevap olarak inkar ve imha politikasını derinleştirip incelterek sürdürmesi, Réber APO’ya aşamalı bir imha konsetptini dayatması ve tüm bunların ardından Halk Savunma Kuvvetleri’mizin 6 yıllık tek taraflı ateşkese son vererek aktif meşru savunma konumuna geçmesi ardından Viyan Karox yoldaşımız kendin öneri ve ısrarı ile HPG çalışmalarına gelmiştir.
HPG III. Konferansına denk düşen bu süreçte Viyan Yoldaş HPG meclisine seçilmiştir. Fakat seçim ardından yönetim görevinden ısrarla kendisini geri çekmiş ve bir militan olarak katılma isteğini savunarak Kürdistan dağlarına, APOCU özgürlük değerleri ve mirasa ne kadar değer verdiğini örnek bir tavır olarak ortaya koymuştur. Yaptığı değerlendirmelerde sadece bir yönetici olarak değil bu mücadelede savaşçı olarak da bir çok şeyin yapılabileceğini savunmuş ve bunu mütevazı kişiliği, zekası, Réber APO ile kendisi arasında kurduğu bağla pratik yaşamında kanıtlamıştır. Bu duruşu ile Kürdistan Dağlarında, siyasal çalışma ve HPG içerisinde elle gösterilen, tüm yoldaşların büyük bir güven ve samimiyetle yaklaşıp daha yaşarken örnek aldığı bir arkadaş haline gelmiştir.
Konferans ardından YJA – Star çalışmalarında yer almış ve ısrarla Kuzey Kürdistan’daki pratik savaş sahalarında görev almak için öneri raporları yazmıştır. Bunun ardından Haftanin alanında yürütme olarak görevlendirilse de Kuzey Kürdistan’a gitme çabalarını sürdürmüştür.
Réber APO’ya uygulanan tecridin ağrılaştırılarak imhaya dönüştürülmesi ardından Viyan Karox Arkadaş’ımız da bir yönetim üyesi olarak yüzlerce HPG militanı gibi bu süreçte HPG Komuta Konseyine bir rapor yazarak fedai eylem önerisinde bulunmuştur.
Viyan Karox yoldaşımız, 2005 yılı Ekim ayında gerçekleşen YJA – Star III. Konferansına Haftanin delegesi olarak katılmış burada da meclis görevini ısrarla kabul etmemiş ve HPG yönetimine fedai eylem konusundaki kararlılığını bir daha vurgulamıştır.
Haftanin alanında Yürütme ve YJA – Star güçlerine komuta ettiği günlerde bu koşullarda ‘bu Şubata böyle girmeyeceğim’ diyerek fedai bir eyleme yönelmiş ve şahadete ulaşmıştır.
Viyan Karox arkadaşımız tüm HPG Yönetimi ve militanları için bir yol gösterici, bir nişan ve APOCU militanlaşmanın emsalsiz bir örneğini sergileyerek ruhlarımızı ülke sevgisi, militan bağlılık, özgür kadın duruşu ile sarmış ve bedenen aramızdan ayrılmıştır.
Artık Kürdistan dağları Viyan’ı yaşayacak onun kendi bedeninde yaktığı ateş, uluslar arası komplocu güçleri yakacaktır. Onun bu genç yaşta bu kısa zamanda HPG militanlarına bıraktığı yaşam ve mücadeleci ruh, ölümsüz bir eser ve şaşmaz bir çizgi olarak PKK tarihinde altın harflerle yerini almıştır.

Viyan Karox arkadaşımızın eylem öncesi yazığı mektup ve fedai eylem öneri raporları yurtsever halkımıza ve devrimci demokratik kamuoyuna yayımlanacaktır.

ARKADAŞIN SİCİLİ
VİYAN KAROX (LEYLA WELİ)
ANNE ADI: JULHEBAZ
BABA ADI:WELİ HÜSEYİN
DOĞUM YERİ: SÜLEYMANİ
TARİH: 1981


HPG BASIN – İRTİBAT MERKEZİ
 

 

 

 

 

RÊBÊR APO


A. Öcalan

 


     
HPG (Halk Savunma Güçleri) Resmi Sitesidir.
HPG-BİM tarafından yapılmıştır.
HPG Online © 2003 - 2006 Tüm hakları saklıdır.